billet - chronique

Laritret Matinik pa trankil lecha ! - kréyolad 287

Jid (qui a apparemment survécu à son court-bouillon de poisson de la baie des Flamands - cf kréyòlad 285) a rencontré cette semaine Ildèvè ... Menmsi Jid pòkò alaritrèt, Jid et Ildèvè nous font penser aux deux retraités de Wopso! la pièce de Marius Cultier que tout résident en Martinique a vu au moins une fois. Ildèvè porte aussi son témoignage sur la société martiniquaise, en lâchant deux trois blagues et en rapportant les propos des "malpalan"...

Sé jou-tala, ou sé di nou ka tonbé bien ba, an manniè tjoupoutet. Lot jou an ti-fi koki zié an tibolonm, atjelman sé an boug ki asazinen madanm li avan I pann kò’y. Madanm la té lé chanjé lavi, i té bizwen yonn dé bo. Boug-la pa konprann i pa pran sa, i bay dé bal.


Ildèvè ki fini sòti lot péyi, tou abazoudi. Misié fini rantré pou dapré’y pasé an ti laritret trankil lecha, épi i ka tann tou sa. I jik mandé mwen es sé pa dan an péyi lotbò éti boug ka fè sa yo anvi épi fanm i té ké yé. Man di misié :
-    Sé bien Matinik ou yé !
Sé pa Matinik la ou té kité a ni pasé trantan. An tan-tala té ni plis respé menm si boug té ka pran koutla-yo tou. Jòdijou Fanm pa ka rété pran kou ankò, sa fini ! Kou pa soup !

Misié di-mwen :
-    Man ka viré pati, man té konprann ki sé la man té yé a ki té cho, mé isiya ankò pi danjéré !
Man pa té tro sav sa pou té réponn, man di’y konsa :
-    Ga sa, si ou pa dakò épi vakabonajri-tala, sanmdi bonmaten  désann douvan Lakatédral!

Zot sav ni boug ki pa djè enmen palé pou ayen, tann sa yonn di :
-    Sé pa dot ki lo gaz lafimen sé avion « la patrouille de France » la ki simen an kochoni anlè tet-nou.  An plis di sa, lafimen an té blé blan rouj, sa sé mové sin !
Vréman, vréman, ni boug ki enmen palé pou ayen !
Man tann anlot di :
-    Pou tout lo bordel-tala sispann, fo nou alé an swasannkatoz la lamenn !
I poko té fini di sa, anlot koupé pawol li ek i di :
-  Mé wi, sé pas zot lé chanjé ki fè tousa ka rivé nou !
Palapenn man di zot, sé té an swasanntrèzis ki vréyé fion-tala !

Antouléka, Niko la, i ka gadé jan isi débat kon dé mal krab dan an menm tou. I pa konnet kréyol mé i asiré ki « dé mal krab pa pou rété dan an menm tou ». Asirépapétet le 17 ek le 24 janvié lanné prochenn, nou ké sav ki manniè krab-la ka dékalé a. Sé la nou ké sav asou ki sa nou ka tonbé oben chwézi : 73 oben 74 !

Jid    

Bel poveb kréyol 74

« Si ou lé ni rézon douvan lakras, fok ou benyen tou lé jou »

Jid


 
 

Share